Vilniaus r. Pagirių vaikų darželis
Įstaiga bendradarbiauja su Pagirių seniūnija, Pagirių gimnazija, muzikos mokykla, viešąja biblioteka, ambulatorija, sveikatingumo kompleksu, Šiltnamių kombinatu, policijos nuovada, Moterų informacijos centru, Vilniaus rajono Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Motinos ir vaiko pensionu, kaimyninėmis ikimokyklinėmis įstaigomis.