Vilniaus r. Pagirių vaikų darželis

Jūsų trimečiukas…
Šio amžiaus vaikai išgyvena taip vadinamąją "trijų metų krizę", kurios metu pagrindinis klausimas, į kurį vaikas stengiasi sau atsakyti yra: "Ar aš galiu pats, ar vis dėlto man reikia pasikliauti suaugusiais?". Dar neseniai mėgavęsis besąlygiškų poreikių patenkinimu kūdikystės stadijoje, vaikas tiki savo visagalybe ir jam suvokus, jog visgi realybė yra kitokia, vaikas išgyvena nusivylimą ir jo pasaulio matymo kognityvinės struktūros keičiasi.
Jis ima mokintis suvokti savojo "Aš" ribas, identifikuoja savo priklausymą vienai ar kitai lyčiai, žino ką jau moka, o ko dar ne ir kur jam reikalinga suaugusiųjų pagalba.
Pasak  psichosocialinės raidos teorijos kūrėjo E. Ericson'o, vaiko svarbiausias uždavinys šiuo raidos etapu yra konstruktyviai išspręsti autonomijos – gėdos/kaltės krizę. Vaikas šiuo metu turi išvystyti gebėjimus naudotis tualetu, apsirengti, apsiauti batukus, pats valgo, išsivalo dantukus, nusiplauna rankutes ir pan. Šiuo metu vaiko kalboje dažnai pasikartoja frazė "Aš pats". Pats stengdamasis atlikti įvairius veiksmus vaikas siekia autonomijos ir savarankiškumo. Tam labai svarbus tampa suaugusiųjų palaikymas ir paskatinimas.
Tėveliams reikėtų palaikyti vaiko iniciatyvą ir kiek įmanoma leisti vaikui daryti veiksmus pačiam, suteikiant pagalbą ten, kur jis dar yra nepajėgus bei drąsinti ir skatinti nenustoti bandyti mokytis pačiam toliau. Tai ypač svarbu tampa vaikui susidūrus su nesėkme.


Jūsų keturmetis…
Keturmečiams žaidimai yra labai svarbu. Jų dėka vaikas mokosi pažinti pasaulį,  fizinę ir socialinę realybę, perimti tam tikras vertybes ir normas, pavyzdžiui, žaidžia namais ar kitus vaidmenų žaidimus. Atsiranda humoro jausmas, todėl vaikui patinka juoktis iš linksmų situacijų. Vaikui sunku atskirti tikrus pasaulyje vykstančius reiškinius nuo jo paties fantazijų, todėl tėvams gali atrodyti, kad jie meluoja, tačiau tai tik vaiko kūrybiškumo pasireiškimas visiškai natūralus šiam amžiaus tarpsniui. Tėvams reikėtų būti kantriems ir padėti vaikui geriau suprasti jį supanti pasaulį, aiškinti apie tikrovę, užuot mėginus paneigti vaiko fantazijas. Kartais šiame amžiaus tarpsnyje vaikai "susiranda" nematomų draugų. Dažnai taip nutinka vaikams, kurie neturi savo aplinkoje kitų vaikų, su kuriais galėtų pažaisti, arba tiesiog gauna per mažai dėmesio iš kitų vaikų ir suaugusiųjų.
Reikėtų nepamiršti, jog šiame amžiaus tarpsnyje taip pat yra labai svarbi vaiko fizinės raidos skatinimas – buvimas lauke, pasivaikščiojimai parke, žaidimai su kamuoliu ir pan. Tokia aktyvi veikla ne tik gerins vaiko motorinį vystymąsi, bet taip pat prisidės prie jo emocinės ir psichologinės sveikatos stiprinimo.
Keturmečiams pasaulis gali atrodyti didelis ir baisus, todėl jiems labai svarbu dienotvarkės rėžimo laikymasis ir tėvų nustatytos ribos. t.y. taisyklės, paaiškinančios kitų žmonių elgesį ir leidžiančios vaikui žinoti savo veiksmų pasekmes bei galimybes rinktis ir kontroliuoti savo elgesį. struktūra ir rutina leidžia vaikui jaustis saugiu.
Vaikai užduoda daug klausimų apie pasaulį ir apie tai, kodėl jis yra toks, koks yra ("kodėlčiuko metai"). Stenkitės atsakyti net ir į sudėtingus vaiko klausimus paprastai ir nuoširdžiai, neaiškindami per daug ir nepasakydami to, ko vaikas neklausia.
Stenkitės rasti laiko pažaisti kartu su vaiku. Klausykite savo vaiko žaidimo taisyklių, leiskite jam sugalvoti jūsų bendrą veiklą. Pasakokite vaikui istorijas apie savo vaikystę. Paskatinkite ir drąsinkite savo vaiką, kai jis gražiai žaidžia su kitais vaikais, padėkite jam suprasti, kaip jaučiasi kiti žmonės.


Jūsų penkiametis…
Šeima vis dar yra vaiko pasaulio centras. Nors jie noriai žaidžia su kitais vaikais ir gali suformuoti keletą paprastų, tačiau reikšmingų draugysčių, svarbiausi emocinio gyvenimo įvykiai vyksta namų aplinkoje. Penkiametis gali dalintis savo jausmais ir užjausti kitus, suvokia apie savo buvimą berniuku ar mergaite ir todėl, dažnai žaidžia atskiromis grupėmis.  Priklausymas kokiai nors bendraamžių grupei tampa vis svarbesniu.
Vaikas tampa vis labiau savarankiškas, jam įdomus išorinis pasaulis ir jis nori jį tyrinėti ir pažinti. Svarbiausia tėvų užduotis šiuo laikotarpiu pripažinti vaiko autonomiškumą ir tuo pat metu būti "saugiu uostu", į kurį vaikas po susidūrimo su sunkiu ir sudėtingu pasauliu galėtų sugrįžti, nurimti ir atgauti jėgas vėl tyrinėti jį iš naujo.
Vaikas ima aktyviai modeliuoti ir mėgdžioti tėvų elgesį. Čia labai tinka patarlė "Ką pasėsi, tą ir pjausi". Socialinio išmokimo teorijų kūrėjai teigia, kad vaikai mokosi iš suaugusiųjų, mėgdžiodami jų elgesį kartu perima ir jų vertybes, normas ir pasaulėžiūra. Tad jei norite, kad Jūsų vaikas būtų mylintis, patikimas, disciplinuotas ir t.t. pirmiausia pats turite tokiu būti. Geriausias tėvas ir vadovas yra tas, kuris auklėja ne didžiuliu taisyklių sąrašu, o savo asmeniniu pavyzdžiu.
Penkiamečių kalbos gebėjimai yra gerai išvystyti. Jie aiškiai taria žodžius, kalba ir paprastais ir sudėtingais sakiniais, taisyklingai naudoja gramatiką ir jų žodynas sparčiai plečiasi. Vaikai jau gali vystyti savo skaitymo ir rašymo sugebėjimus. Matematiniai gebėjimai darosi abstraktesni, vaikas geriau supranta skaičių ir simbolių prasmę.
Penkiamečių fiziniai sugebėjimai išlaikyti pusiausvyrą ir koordinuoti judesius leidžia jiems mokytis važiuoti dviračiu, plaukti, kopti virve ir tiksliai atlikti judesius su kamuoliu. Jų vaikščiojimo ir bėgiojimo įgūdžiai yra gerai išvystyti: vaikai gali greitai ir koordinuotai keisti judėjimo kryptį. Smulkiosios motorikos vystymasis leidžia jiems valdyti rašymo ir piešimo įrankius, aprengti it nurengti lėles, užtraukti užtrauktuką, paspausti smulkius mygtukus.
Šiame amžiuje vaikai jau moka kontroliuoti jausmus ir turi savo strategijų, kaip spręsti iškilusius sunkumus socialinėse situacijose bendraujant su kitais vaikais ar suaugusiais, pavyzdžiui, eiti į kitą kambarį nusiraminti ar derėtis.


Jūsų šešiametis…
Vaiko dėmesio koncentracijos gebėjimai didėja. Jis gali atlikti struktūruotas, mąstymo reikalaujančias užduotis. Jiems patinka prisiimti naujus vaidmenis ir atsakomybes, tačiau jiems vis dar reikia suaugusiųjų nurodymų, vaikai dažnai pasitikrina, paklausdami jų, ar yra teisingame kelyje. Padrąsinkite savo vaiką ir skatinkite atlikti užduotis savarankiškai.
Vaiko kalbos gebėjimai šiame amžiuje tampa gerai išvystytais ir todėl vaikas gali skaityti, rašyti, iškoduoti naujus žodžius. Jie geba garsiai skaityti suprasdami prasmę, todėl jiems patinka skaityti ir klausytis įvairių istorijų, pasakų, eilėraščių ir patiems rašyti įvairius užrašus ir rodyti juos kitiems.
Vaikas toliau tyrinėja pasaulį, norėdamas patikrinti, ar tai, kuo jis tiki, egzistuoja iš tikrųjų. Vaikui svarbu paliesti objektus, patyrinėti juos iš arti, pavyzdžiui, drugelį, boružėlę, augalus, taip formuojasi realybės apie pasaulį jausmas. Vaikui įdomu patirti ir išgyventi ir abstrakčias sąvokas ir reiškinius, tokias, kaip meilė, džiaugsmas. Tėvams reikėtų padėti vaikui įvardinti savo jausmus ir pasakyti, kad, pavyzdžiui, "matau, kad dabar tu džiaugiesi" ar pan. Vaiko mąstymas darosi vis sudėtingesnis.
Vaikams patinka įvairios fizinio aktyvumo reikalaujančios veiklos. Jie entuziastingai mokosi naujų fizinių žaidimų ir sporto šakų. Jie gali laisvai manipuliuoti savo kūnu atlikdami įvairius judesius, lengvai perkelti svorį nuo kojų ant rankų ir atvirkščiai, atsiranda metimo, gaudymo įgūdžiai, motorika ir toliau lavėja.
Socialinio ir emocinio vystymosi kontekste, šešiametis yra užtikrintas ir pasitikintis savimi, jam patinka demonstruoti savo sugebėjimus ir talentus. Jie vis geriau supranta ir atpažįsta savo ir kitų žmonių emocijas, geriau geba kontroliuoti  savo elgesį. Vaikui patinka dalintis savo žaisliukais ir užkandžiais su draugais, nors konfliktai su bendraamžiais yra pakankamai dažni. Tačiau tai normali vaiko socialinio vystymosi dalis ir suaugusiųjų užduotis yra paskatinti vaiką šiuos konfliktus kuo dažniau, jei leidžia situacija, spręsti patiems.
Vaikui šiuo metu labai svarbu išbandyti įvairias meno formas: teatrą, šokius, muziką, dailę. Jam smagu kurti įvairius darbelius, piešti, šokti, dainuoti. Tai geras metas, užsiimant kūrybine veikla, atrasti vaiko gabumus ir talentus. Kūrybiškumo apraiškos ne tik teikia džiaugsmo, bet ir skatina vaiko protinį, emocinį ir psichologinį vystymąsi. Skatinkite vaiką išmėginti kuo daugiau įvairios kūrybinės veiklos.


Tėvai ir vaikai
Nors vaiko ir tėvų santykiai labai sudėtingi, tačiau visgi galima ieškoti būdų, padedančių vaikui tobulėti. Tėvai priešiški savo vaikams, paprastai užaugina priešiškus kitiems vaikus. Vaikai, kurių tėvai dažnai juos kritikuoja, įgyja nepasitenkinimo savimi jausmą. Laimingus ir draugiškus vaikus užaugina tėvai, kurie supranta ir priima savo vaikus tokius, kokie jie yra.
Tėvų požiūris ir nuomonė yra svarbūs tiek vaikystėje, tiek paauglystėje, tačiau ypač tai svarbu ikimokykliniame amžiuje, nes tada formuojasi vaiko savęs vertinimas. Vaiko vertybių sistema formuojasi perimant tėvų vertinimus. Jis gana anksti pradeda įsisąmoninti, ką tėvai mano apie jį, kaip vertina ir priima. Nuo to priklauso, kaip vaikas reaguoja į aplinkoje vykstančius įvykius, ir sudaro pagrindą esamiems ir būsimiems santykiams su žmonėmis.
Vaikas, kuris jaučia, kad yra reikalingas ir mylimas, taip pat myli savo tėvus, gerai save vertina ir pasitiki aplinkiniais.
Jausmas, kad jis yra nemylimas, ir mėginimas atsikovoti tėvų meilę dažnai būdingas vadinamiesiems "sunkiems" vaikams. Kai vaikas nebesitiki, kad jį kas nors gali mylėti, kad jis yra ko nors vertas, vaikas įvairiais (kartais ir netinkamais) būdais stengiasi atkreipti tėvų dėmesį. Dažnai kartokite savo vaikui, kad jį mylite.


Tėvų auklėjimo stiliai
Autoritarinis stilius. Tėvų žodis vaikams yra neginčytinas įstatymas, už blogą elgesį yra griežtai baudžiama. Tėvai atrodo nutolę, nuo savo vaikų, retai parodo jiems švelnumą ar juos apdovanoja.
Viską leidžiantis stilius. Tėvai pateikia vaikams iškart keletą reikalavimų, bet nereikalauja jų laikytis, slėpdami tą nekantrumą, kurį jie patys jaučia. Šeima nedisciplinuota, dažnai vyrauja anarchija, dėl disciplinos ir ribų trūkumo vaikai dažnai jaučiasi nesaugūs.
Autoritetingas stilius. Šie tėvai iš dalies panašūs į autoritarinius tėvus, nes jie taip pat nustato tam tikras elgesio ribas ir taisykles. Tačiau skirtingai nuo autoritarinių tėvų, jie yra linkę išklausyti ir atsižvelgti į savo vaikų prašymus ir klausimus. Šeimos taisyklės labiau demokratiškos negu diktatoriškos.

Mokslininkai teigia, kad brandi, mylinti ir atsakinga asmenybė dažniausiai užauga šeimoje, kurioje vyrauja autoritetingas vaikų auklėjimo stilius.


Kaip palengvinti vaikų adaptaciją darželyje?
Švęskite vaiko ėjimo į darželį pradžią. Nueikite į teatrą, padovanokite mažą dovanėlę, paruoškite ką nors skanaus ir pan.;
Apsilankykite darželyje keletą kartų su vaiku prieš pradedant jį lankyti, kai darželyje vaikui teks pasilikti be Jūsų;
Pasilikite šiek tiek su vaiku darželyje, jei galite;
Pasiėmę iš darželio, paklauskite vaiko kaip jam sekėsi ir išklausykite visų su darželio lankymu susijusių jo istorijų;
Nupirkite vaikui naują kuprinę ar priešpiečių dėžutę, kurią jis galėtų kiekvieną dieną pasiimti eidamas į darželį;